Rok 2021


  • Gmina Łazy – Odtworzenie istniejącego odwodnienia na odcinku ul. Ogrodowej w Łazach.
  • Gmina Lelów – Przebudowa dróg w centrum miejscowości Drochlin.

Zdjęcia pojawią się wkrótce…