Rok 2020


 • Budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich – Gmina Myszków.
 • Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – podwykonawca.
 • PKP PLK S.A. – Przebudowa dróg technologicznych Włoszczowa – Góra Włodowska.
 • Gmina Jerzmanowice – Przeginia – Remont dróg gminnych.
 • Przebudowa odcinka ul. Polskiej w Zawierciu.
 • Odtworzenie warstw jezdnych dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2020 r. z podziałem na 2 zadania (gm. Skała).
 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu – Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K.
 • Roboty drogowe i utrzymaniowe na drogach GDDKiA Rejon Zawiercie – podwykonawca.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic: ul. M. Poleskiego w miejscowości Łazy.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic: ul. Ogrodowa w miejscowości Łazy.
 • Gmina Łazy – Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4719S (Dąbie-Malinowice).
 • Gmina Łazy – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ulic: ul. Ogrodowa w miejscowości Łazy.
 • Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4719S (Dąbie-Malinowice).
 • Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4802S – ul. 11 Listopada w Siewierzu.
 • Przebudowa drogi gminnej w Turowie ul. Południowa, gmina Olsztyn.
 • Przebudowa drogi Pradła-Bugaj na dz. nr 196 i 233/1 – obręb ew. Siemięrzyce oraz 2094/16 i 2095 – obręb ew. Pradła.
 • Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Nierada.
 • Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini.
 • Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV od km 4+983,50 rondo na skrzyżowaniu DW 796.

Zdjęcia pojawią się wkrótce…