Rok 2019


  • Odtworzenie nawierzchni – Kruszyna – podwykonawca.
  • Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV.
  • Przebudowa drogi gminnej w Pińczycach.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – powiat Olkuski.

Zdjęcia pojawią się wkrótce.