Rok 2018


  • Odtworzenie nawierzchni w Przymiłowicach – podwykonawca.
  • Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn “Przymiłowice – Turów” – podwykonawca.
  • Przebudowa wiaduktu drogowego w miejscowości Nakło – podwykonawca.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna-etap 1 – podwykonawca.
  • Przebudowa drogi gminnej nr DG 705001 S w miejscowości Bodziejowice.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 689011S w gminie Lelów.

Zdjęcia pojawią się wkrótce…