Rok 2017


  • Rozbudowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  • Przebudowa drogi powiatowej 1057S w km 0+050-0+880 w m. Wrzosowa.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2350S.
  • Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej.
  • Przebudowa drogi gminnej.
  • Budowa funkcjonalnie powiązanych dróg w Radzionkowie.
  • Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej Zadanie nr 1.
  • Modernizacja drogi gminnej 120686K Złożeniec – Domaniewice
  • Budowa obwodnicy Pińczowa.
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Roboty bitumiczne. – podwykonawca.

Zdjęcia pojawią się wkrótce…