Rok 2016


  • Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Poraj, Choroń , Jastrząb, Masłońskie i Żarki.
  • Budowa dodatkowego wjazdu na teren parkingu P1 – Lotnisko Pyrzowice.
  • Naprawa infrastruktury drogowej LOGISTIC PARK Tychy. – podwykonawca.
  • Wykonanie robót przy inwestycji ”Centrum Lidl w Psarach. – podwykonawca
  • Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1754 S w miejscowości Złożeniec.
  • Budowa węzła Sarnów – etap III ulica Podgórna.
  • Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786.

Zdjęcia pojawią się wkrótce…