Rok 2014


 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144K od drogi Nr 794 Wolbrom-Wierzchowisko na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu.
 • Wykonanie robót drogowych w Dąbrowie Górniczej w ulicach: Gwardii Ludowej – Podwykonawca „ Kontrakt W3A – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Dziewiąty”
 • Roboty budowlane (wykonanie nawierzchni drogi kołowania DELTA) na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice – podwykonawca
 • Roboty drogowe wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kolektor deszczowy odwadniający ulice Zabrzańską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej ETAP I – roboty budowlane.
 • Wykonanie parkingów na stacji Sławków LHS o łącznej powierzchni 4509m2
 • Wykonanie remontu rampy przeładunkowej na stacji Sławków LHS
 • Modernizacja drogi dojazdowej KR 6 dł. 1409,55 m na Stacji Sławków LHS
 • Przebudowa ulicy 1000-lecia w Sędziszowie 640 mb
 • Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705048 S w miejscowości Zawada Pilicka
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr DG 705035 S w miejscowości Wilków
 • Remont nawierzchni na drodze gminnej Nr 705055 S w miejscowości Irządze długości 127 mb
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 705054 S w miejscowości Irządze – dojazd do piekarni długości 290 mb
 • Remont placu ogólnodostępnego we wsi Zadroże wraz z budową miejsc postojowych