Rok 2013


 • Kompleksowe wykonanie robót drogowych w ramach zamówienie pn.: „Budowa Drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu: Etap I – od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwską (od km 0+000 do km 1+87) wraz z budową ronda ulica Mrzygłodzka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791, Etap II – od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską (od km 1+87 do km 2+100 km).
 • Wykonanie podbudowy z betonu wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu na terenie CMC Poland Sp. z o.o. 10360 m².
 • Wykonanie nawierzchni drogowej asfaltowej na wjazdach do Hali Składowania Wyrobów Gotowych na terenie CMC Poland Sp. z o.o.
 • Wykonanie nawierzchni na moście oraz na dojazdach w miejscowości Zawada Pilicka.
 • Przebudowa drogi gminnej, Zawadka-Siedliska (wiadukt) długości 0,260 km.
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 705055 S w miejscowości Irządze – dojazd do działek od km 0+000-0+280.
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 705028 S w miejscowości Irządze kol. Laskówka.
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 705030 S w miejscowości Irządze kol. Góry długości 945 mb.
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bonowice na terenie Gminy Szczekociny.
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska na terenie Gminy Szczekociny.
 • Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych na terenie gminy Szczekociny.