Kontakt

Biuro firmy i warsztat:


ul. Armii Krajowej 38

42-400 Zawiercie
tel/fax: 32/670 04 59
e-mail: biuro@tranzit.com.pl

Siedziba firmy:

Lubachowy 68
29-130 Moskorzew

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.301.000.00 PLN

KRS: 0000120888

NIP: 646-000-95-72

REGON: 271715430

Nr rachunku bankowego 56 1050 1142 1000 0090 3066 5831


Stacja paliw w Zawadzie Pilickiej


 Zawada Pilicka 68

42-446 Irządze
Tel. 664717823


Stacja Paliw w Zawierciu


ul. Siewierska 196a

42-431 Zawiercie
Tel. 664717822